Wycieczki

hotel-zanzibar.pl

O czym organizator wycieczek powinien pamiętać?

Ktoś kto podjął się pracy jako organizator wycieczki szkolnej, musi pamiętać o podstawowych zasadach. Po pierwsze – należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom stu procentowe bezpieczeństwo. W razie jakiegoś ewentualnego wypadku, za wszystko odpowiada osoba, która przygotowała daną wycieczkę / wyjazd i to ona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Warto więc się przed tym zabezpieczyć w każdy możliwy sposób. Można na przykład poprosić dzieci, aby rodzice wypisali im specjalne oświadczenia – mogą to być nawet zwykłe, ręcznie napisane kartki, które kierownik wycieczki powinien trzymać w bezpiecznym miejscu. W razie wypadku, będzie miał przynajmniej takie zabezpieczenie. Wiadomo jedna, że to tylko dmuchanie na zimne, gdyż podczas takich wypadów niezwykle rzadko dochodzi do jakichś niechcianych incydentów. W końcu wystarczy poświęcić swoją uwagę na pilnowanie dzieci, a na pewno nikomu nic złego się nie stanie. Można też zabrać na taki wyjazd jednego z rodziców, który pomoże w pilnowaniu młodzieży. Jest to bardzo popularne rozwiązanie, którego główną zaletą jest to, że taki opiekun pojedzie za darmo. Co więcej - niektórzy rodzice wprost uwielbiają jeździć na wycieczki wraz z dziećmi.

O czym organizator wycieczek powinien pamiętać?

Przygotowanie do wyjazdu

Wśród rzeczy, składających się na przygotowanie do wyjazdu najczęściej wymienia się: zadbanie o noclegi, zapewnienie transportu i wyżywienia, przygotowanie najważniejszych rzeczy do zabrania. Oczywiście najważniejsze jest jednak samo ustalenie kierunku wyjazdu i określenie własnych oczekiwań względem niego. Stanowi to podstawę do kolejnego etapu, jakim jest zebranie odpowiednich informacji o obszarze, który chce się odwiedzić - o jego atrakcjach turystycznych i możliwościach komunikacyjnych, jakie w nim panują. Dopiero później można rezerwować noclegi i decydować się na wybór środka transportu Właściwe przygotowanie do wyjazdu ułatwia jego sprawną realizację i lepszy wypoczynek. Zdarzają się co prawda turyści, którzy jadą w dane miejsce bez specjalnych przygotowań, ryzykują oni jednak, że z konkretnego wyjazdu nie skorzystają tak, jak mogliby posiadając nieco więcej informacji – na przykład o niezwykle atrakcyjnym muzeum położonym w miejscowości sąsiedniej do tej, w której się zatrzymali. Wyjazd bez przygotowania może również przynieść niemiłe niespodzianki, na przykład gdy okaże się, że wynajęte noclegi znajdują się w niebezpiecznej dzielnicy.

Przygotowanie do wyjazdu

Zyski z przedsiębiorstwa przewozowego

Firma przewozu osobowego może czerpać swoje dochody z kilku mniejszych lub większych źródeł. Podstawowym są oczywiście zyski ze sprzedaży biletów autokarowych. Aby je obliczyć, od całkowitego utargu należy odliczyć kilka kwot, takich jak: cena paliwa, koszt amortyzacji, pensje dla pracowników, koszty marketingowe i inne. Każdy właściciel przedsiębiorstwa przewozowego wie, że w rzeczywistości bardzo mały procent ceny biletu autokarowego stanowi jego czysty zysk. Istnieje jednak jeszcze jedno poważne źródło dochodów, a jest nim oczywiście reklama. Przedsiębiorstwo wynajmuje powierzchnię reklamową w swoim autokarze, wewnątrz i na zewnątrz. Kierowca może także puszczać w określonych odstępach czasu reklamy głosowe. Dla umieszczenia logo reklamowanej firmy można wykorzystać także wolną przestrzeń na odwrocie biletów autokarowych. Sposobów jest tak naprawdę bardzo wiele, a ich efektywne wykorzystanie zależy od pomysłowości właściciela firmy i sposobu sformułowania treści umowy reklamowej z partnerem. Do najbardziej pomysłowych prezesów firmy przewozowej należy właściciel Ryanair, który obniżył koszty przez cięcie zbędnych dodatków w czasie podróży, jak np. obiad.

Zyski z przedsiębiorstwa przewozowego